“Wiara czym jest i do czego prowadzi – Rekolekcje Wielkopostne 31.03.2014”
Play Download

Rekolekcje Wielkopostne prowadzi Ksiądz Prof. Tomasz Siemieńca.

Ksiądz Tomasz Siemieńca pracuje na codzień na Wydziale Teologii w Instytucie Teologii Pastoralnej i Katechetyki na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim