Niedziela Palmowa

Niedziela Palmowa – rozpoczyna obchody Wielkiego Tygodnia.

Zwracamy się z gorącą prośbą aby spowiedź i wszystkie sprawy kancelaryjne załatwić do środy. Obchody Wielkiego Tygodnia w naszej parafii:

Wielki Czwartek

O godz. 10:00 Msza Krzyżma w Bazylice katedralnej pod przewodnictwem Biskupa naszej diecezji, Bpa Romualda Kamińskiego z odnowieniem przyrzeczeń kapłańskich i poświęceniem oleju chorych i krzyżma.
O godz. 18:00 w naszej świątyni Msza Wieczerzy Pańskiej, która rozpoczyna Święte Triduum Paschalne. Po Mszy przeniesienie i adoracja Pana Jezusa w Ciemnicy. Odpust zupełny za odmówienie hymnu „Przed tak wielkim Sakramentem”

Wielki Piątek

Przez cały dzień trwa adoracja Pana Jezusa w Ciemnicy.

O godz. 15:00 Liturgia Męki Pańskiej dla małych dzieci. O godz. 18:00 Liturgia Męki Pańskiej dla pozostałych pod przewodnictwem Biskupa Marka Solarczyka. Odpust zupełny za udział w Adoracji Krzyża. Potem przeniesienia i adoracja Pana Jezusa złożonego do Grobu. Taca na konserwację Grobu Pańskiego w Jerozolimie. Tego dnia należy zachować post i wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych. zachęca się, aby był przedłużony na dzień następny.

Wielka Sobota

Przez cały dzień zachęcamy do modlitwy przy Grobie Pańskim. Święcenie pokarmów od godz. 8:00 do 17:00 o godz. 19:00 Wigilia Paschalna składająca się z Liturgii Światła, Słowa, Chrzcielnej i Eucharystycznej. Jest to Msza Zmartwychwstania Pańskiego. Rozpoczyna się przy ognisku zapalonym przed kościołem. Prosimy o przyniesienie dobrze osłoniętych świec na tę przepiękną Liturgię, która jest „matką wszystkich świętych wigilii” (św. Augustyn).

Niedziela Zmartwychwstania

1 kwietnia – Rezurekcja o godz. 6:00 rano. Nie ma Mszy o godz. 8:00 Następne są już normalnie o godz. 9.30, 11:00, 12.30 i 18:00.

Poniedziałek Wielkanocny

Msze Święte jak w każdą niedzielę. Taca tego dnia na KUL.

WRITTEN BY: dawid