Odpust Parafialny

W piątek 12 czerwca Uroczystość Najświętszego serca Pana Jezusa. Tego dnia można spożywać pokarmy mięsne. Sumę Odpustową o godz. 18 za wszystkich Parafian odprawi x. Bartłomiej Kopeć, jako dziękczynienie za 4 lata posługi kapłańskiej wśród nas. Jest to dzień modlitw o świętość kapłanów i można uzyskać odpust zupełny za odmówienie publiczne aktu wynagradzającego.

WRITTEN BY: dawid