SAKRAMENT CHRZTU ŚW.

1. Termin chrztu
Chrzty w naszym kościele parafialnym odbywają się w niedziele bezpośrednio po Mszy św. o godz. 12:30.

Jeżeli chrzest miałby się odbyć wyjątkowo w innym terminie, wtedy należy ustalić to wcześniej w kancelarii parafialnej.

2. Formalności związane ze chrztem
Rodzice dziecka (lub przynajmniej jedno z nich) zobowiązani są, aby zgłosić się do kancelarii parafialnej celem spisania aktu chrztu. Należy to uczynić przynajmniej na dwa tygodnie przed chrztem dziecka.

Należy mieć ze sobą:
- odpis aktu urodzenia dziecka z USC (do wglądu)
- informacje o rodzicach chrzestnych: imię, nazwisko, wiek, adres zamieszkania i jeżeli nie mieszkają w naszej parafii
- zaświadczenie z parafii miejsca zamieszkania (zaświadczenia te możemy dostarczyć także w dniu chrztu), że są wierzącymi i praktykującymi katolikami i mogą być chrzestnymi
- te same warunki muszą spełniać chrzestni mieszkający na terenie naszej parafii.


Przypominamy, że zgodnie w wymogami Kodeksu Prawa Kanonicznego chrzestnym może być osoba, która:
- ukończyła 16 lat,
- przystąpiła do sakramentów Chrztu Św., Eucharystii i Bierzmowania (nie może być w trakcie przygotowań do Bierzmowania),
- jest praktykującym katolikiem (nie żyje w konkubinacie, związku cywilnym itp.)


3. W dniu chrztu

Rodzice wraz z chrzestnymi przychodzą do zakrystii kościoła przynajmniej 15 minut przed Mszą św. o 12:30 w celu podpisania dokumentów. Oddają wtedy kartki z podpisami o odbytej spowiedzi i zaświadczenia chrzestnych mieszkających poza naszą parafią .