Ks. Prałat Krzysztof Cyliński

Proboszcz

Ks Krzysztof Cyliński Pochodzi z parafii św. Józefa Oblubieńca NMP w Warszawie-Ursusie. Ukończył Wyższe Metropolitalne Seminarium Duchowne w Warszawie. Święcenia kapłańskie przyjął 28 maja 1987 r. z rąk Jego Eminencji Józefa Kardynała Glempa. Magisterium, licencjat teologiczny i studia doktoranckie w zakresie historii Kościoła odbywał na Papieskim Wydziale Teologicznym w Warszawie. Swoją pracę kapłańską rozpoczął jako wikariusz w parafii św. Wojciecha w Białej Rawskiej (obecnie diecezja łowicka), następnie pracował w parafiach: św. Jana Kantego w Legionowie, Matki Bożej Częstochowskiej w Wołominie, Matki Bożej Loretańskiej na warszawskiej Pradze oraz w parafii katedralnej św. Michała Archanioła i św. Floriana w Warszawie. W roku 2002 został mianowany proboszczem parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Starej Miłośnie.

W latach 1998 – 2009 był wizytatorem katechetycznym oraz członkiem Rady Katechetycznej naszej diecezji. Od 2008 r. jest członkiem Komisji ds. Sztuki i Budownictwa Kościelnego Diecezji Warszawsko-Praskiej. W 2012 r. został mianowany Kanonikiem honorowym Kapituły Konkatedralnej w Warszawie.

 

Dzień imienin – 25 lipca