Księża Parafii


Ks. prałat Krzysztof Cyliński

Proboszcz

Ks-Krzysztof-Cylinski(1)  

Pochodzi z parafii św. Józefa Oblubieńca NMP w Warszawie-Ursusie. Ukończył Wyższe Metropolitalne Seminarium Duchowne w Warszawie. Święcenia kapłańskie przyjął 28 maja 1987 r. z rąk Jego Eminencji Józefa Kardynała Glempa. Magisterium, licencjat teologiczny i studia doktoranckie w zakresie historii Kościoła odbywał na Papieskim Wydziale Teologicznym w Warszawie. Swoją pracę kapłańską rozpoczął jako wikariusz w parafii św. Wojciecha w Białej Rawskiej (obecnie diecezja łowicka), następnie pracował w parafiach: św. Jana Kantego w Legionowie, Matki Bożej Częstochowskiej w Wołominie, Matki Bożej Loretańskiej na warszawskiej Pradze oraz w parafii katedralnej św. Michała Archanioła i św. Floriana w Warszawie. W roku 2002 został mianowany proboszczem parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Starej Miłośnie.

W latach 1998 – 2009 był wizytatorem katechetycznym oraz członkiem Rady Katechetycznej naszej diecezji. Od 2008 r. jest członkiem Komisji ds. Sztuki i Budownictwa Kościelnego Diecezji Warszawsko-Praskiej. W 2012 r. został mianowany Kanonikiem honorowym Kapituły Konkatedralnej w Warszawie.

 

Dzień imienin – 25 lipca

 


Ks. Maciej Radzikowski

Wikariusz

 Maciej Radzikowski-2  

Pochodzi z parafii Miłosierdzia Bożego w Otwocku-Ługach. Ukończył Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Warszawsko-Praskiej, uzyskując tytuł magistra teologii z zakresu liturgiki. 30 maja 2009 r. został wyświęcony na kapłana przez Jego Ekscelencję Ks. Abpa Henryka Hosera. Po święceniach pracował jako wikariusz w parafii Matki Bożej Częstochowskiej w Wołominie. Od sierpnia 2015 r. jest wikariuszem w naszej parafii.

 

Dzień imienin – 14 maja

 


Ks. kanonik Zbigniew Gaszkowski

Rezydent

 Ks. Zbigniew  

Syn Adama i Kazimiery z d. Margulskiej, ur. 18 kwietnia 1936 roku w Łodzi (parafia św. Jana Chrzciciela w Kutnie, diec. Łowicka). Jest absolwentem Wydziału Filozofii ATK. Na kapłana został wyświęcony 26 czerwca 1960 roku przez kardynała Stefana Wyszyńskiego. Był wikariuszem w Leoncinie, w parafii św. Michała Archanioła w Nowym Dworze Mazowieckim, Matki Bożej Pocieszenia w Żyrardowie, Najświętszego Serca Pana Jezusa w Falenicy, św. Józefa i św. Andrzeja Apostoła w Warszawie. Był dyrektorem biura Prymasowskiej Rady Budowy Kościołów. Pełnił funkcje proboszcza w parafiach: Matki Bożej Częstochowskiej w Józefowie, Matki Bożej Loretańskiej w Warszawie – Pradze. Od 2004 roku jest na emeryturze. Od tego czasu jest rezydentem w naszej parafii.