Kapłani posługujący w parafii


Ks. prałat Krzysztof Cyliński

Proboszcz

Ks-Krzysztof-Cylinski  

 

 

Pochodzi z parafii św. Józefa Oblubieńca NMP w Warszawie-Ursusie. Ukończył Wyższe Metropolitalne Seminarium Duchowne w Warszawie. Święcenia kapłańskie przyjął 28 maja 1987 r. z rąk Jego Eminencji Józefa Kardynała Glempa. Magisterium, licencjat teologiczny i studia doktoranckie w zakresie historii Kościoła odbywał na Papieskim Wydziale Teologicznym w Warszawie. Swoją pracę kapłańską rozpoczął jako wikariusz w parafii św. Wojciecha w Białej Rawskiej (obecnie diecezja łowicka), następnie pracował w parafiach: św. Jana Kantego w Legionowie, Matki Bożej Częstochowskiej w Wołominie, Matki Bożej Loretańskiej na warszawskiej Pradze oraz w parafii katedralnej św. Michała Archanioła i św. Floriana w Warszawie. W roku 2002 został mianowany proboszczem parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Starej Miłośnie.

W latach 1998 – 2009 był wizytatorem katechetycznym oraz członkiem Rady Katechetycznej naszej diecezji. Od 2008 r. jest członkiem Komisji ds. Sztuki i Budownictwa Kościelnego Diecezji Warszawsko-Praskiej. W 2012 r. został mianowany Kanonikiem honorowym Kapituły Konkatedralnej w Warszawie.

 

Dzień imienin – 25 lipca

 


Ks. dr Maciej Radzikowski

Wikariusz

 wi-ks-m  

 

 

Pochodzi z parafii Miłosierdzia Bożego w Otwocku-Ługach. Ukończył Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Warszawsko-Praskiej, uzyskując tytuł magistra teologii z zakresu liturgiki. 30 maja 2009 r. został wyświęcony na kapłana przez Jego Ekscelencję abp. Henryka Hosera. W latach 2009-2015 pracował jako wikariusz w parafii Matki Bożej Częstochowskiej w Wołominie. Od sierpnia 2015 r. jest wikariuszem w naszej parafii.

W roku 2020 uzyskał stopień naukowy doktora w dziedzinie nauk teologicznych na podstawie przygotowanej przez siebie dysertacji „Powołanie i rozwój diecezji warszawsko-praskiej w latach 1992-2017″.

Od września 2020 r., decyzją bp. Romualda Kamińskiego, jest odpowiedzialny za Wydział Duszpasterstwa Ogólnego Kurii Biskupiej.

 

Dzień imienin – 14 maja

 


Ks. Marek Gutowski

Rezydent

marekgutowski  

 

Jest kapłanem diecezji ełckiej. Pochodzi z parafii Chrystusa Sługi w Ełku. Ukończył Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Ełckiej. Święcenia kapłańskie przyjął 21 maja 2016 r. z rąk bp. Jerzego Mazura SVD. W latach 2016-2019 pracował jako wikariusz w parafii Matki Bożej Miłosierdzia Ostrobramskiej w Piszu. Następnie od 2019 r. był wikariuszem parafii konkatedralnej św. Aleksandra w Suwałkach. Decyzją biskupa ełckiego został skierowany na studia z katechetyki na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Od września 2020 r. jest rezydentem w naszej parafii.

 

Dzień imienin – 25 kwietnia

 


 

 

śp. Ks. Zbigniew Gaszkowski

 

 kszbigniew_czb  

Syn Adama i Kazimiery z d. Margulskiej, ur. 18 kwietnia 1936 roku w Łodzi (parafia św. Jana Chrzciciela w Kutnie, diec. Łowicka) zmarł 03 września 2021 roku. Był absolwentem Wydziału Filozofii ATK. Na kapłana został wyświęcony 26 czerwca 1960 roku przez kardynała Stefana Wyszyńskiego. Był wikariuszem w Leoncinie, w parafii św. Michała Archanioła w Nowym Dworze Mazowieckim, Matki Bożej Pocieszenia w Żyrardowie, Najświętszego Serca Pana Jezusa w Falenicy, św. Józefa i św. Andrzeja Apostoła w Warszawie. Był dyrektorem biura Prymasowskiej Rady Budowy Kościołów. Pełnił funkcje proboszcza w parafiach: Matki Bożej Częstochowskiej w Józefowie, Matki Bożej Loretańskiej w Warszawie – Pradze. Od 2004 roku był na emeryturze. Od tego czasu pomagał w pracy duszpasterskiej naszym kapłanom parafii.

 


 

 Poprzednio posługiwali w naszej parafii

 

WIKARIUSZE

Ks. Bartłomiej Kopeć

2011-2015

 

Ks. Bartek

Ks. Michał Dziedzic

2008-2011

 

dziedzic

Ks. Hubert Walczyk

2004-2008

 

walczyk

Ks. Bogusław Wnuk

2001-2004

 

wnuk

DIAKONI (praktyki duszpasterskie)

dk. Karol Wejda

2018-2019

 

wejda

dk. Jan Roztocki

2017-2018

 roztocki