Ogłoszenia Parafialne

OGŁOSZENIA  PARAFIALNE, 26.III.


1. Od przyszłej niedzieli rozpoczniemy rekolekcje wielkopostne, które poprowadzi x. Rafał Paździoch, dyrektor ośrodka Caritasu w Słupnie. Nauki dla dorosłych będą od poniedziałku do środy o godz. 8, 18 i 20. Dzieci przychodzą według planu podanego w szkole.

2. W sobotę 1 kwietnia o godz. 8 Msza Żywego Różańca Niewiast, a pół godziny wcześniej wspólny różaniec.