Wspólnota Św. Rodziny

… Ikona oparta na motywie Trójcy Świętej i Trójcy Niebieskiej…

 

swrodzina

 

Kompozycja Ikony oparta jest na motywie ‚‚Trójcy Ziemskiej” i Trójcy Niebieskiej. Motyw ten zbudowany jest na kształt krzyża wpisanego w koło. Ten kształt krzyża jest łatwo dostrzegalny. Jego pion z postacią Syna idzie ku Ojcu, którego dłoń wskazuje na Jezusa. Poziomą belkę tworzy rytm dłoni. Dłonie Jezusa dźwigają wszystko ku górze wskazując jednocześnie na Maryję i Józefa w geście ofiarowania. Dłonie Maryi i Józefa otaczające Jezusa chroniąc Go i eksponując.

HAGIOS OIKOS - Cała kompozycja pragnie przemówić prawdą o zamyśle Bożym wobec małżeństwa i rodziny. Zamysł ten opisują tu biblijne słowa hagios oikos – co w języku greki biblijnej oznacza zarazem Święty Dom, jak i Świętą Rodzinę.
Schody i kolumny wyobrażają świątynię, jednocześnie uobecniają Święty Kościół Chrystusowy - Jego Oblubienicę. Tu sakramentalna przynależność małżeńska jest obrazem stosunku Chrystusa do Kościoła.
Czytelność Ikony wyraża się również przez koloryt, który tutaj podkreśla wzajemne przenikanie rzeczywistości Bosko-ludzkiej.

Barwy złota żółta zarezerwowane są wyłącznie dla świata niewidzialnego i bóstwa, przedstawiają czystą światłość.
Czerwień występująca w sukni Matki Bożej posiada bogatą symbolikę wyrażającą obok miłości, piękna i młodości również zmaganie i walkę.
Suknię okrywa płaszcz koloru niebieskiego będącego barwą najbardziej niematerialną, oznacza nieskończoność, czynny na poziomie duchowym, prowadzi ducha po drodze wiary.
Połączenie koloru niebieskiego i żółtego daje zieleń występującą w Ikonie jako wielkie koło symbolizujące obecność Ducha Świętego. On jest tłem, w którym wszystko jest zanurzone dlatego On wszystkich ogarnia. Zieleń, czyli bóstwo złączone z tajemnicą życia Bożego, to także równowaga, pokój, życie, symbol odrodzenia duchowego, dlatego też tego koloru jest szata Św. Józefa.
Jest ona dopełniona przez fiolet płaszcza, barwę mówiącą o przesunięciu swoistego napięcia z tego, co wewnętrzne na to co zewnętrzne, z tego co biologiczne na to co duchowe.
Ikona ilustruje nie tyle wydarzenie historyczne, co misterium Rodziny Świętej.


„…i ślubuję Ci miłość, wierność i uczciwość małżeńską oraz że Cię nie opuszczę aż do śmierci.”

Drogi Czytelniku!

Jeśli uważasz, że te słowa realizują się w Twoim życiu małżeńskim, serdecznie zapraszamy. Jeśli sądzisz, że w Twoim życiu małżeńskim jest „pozamiatane” i nic z tego już nie będzie, przyjdź koniecznie!

Na co zapraszamy?
Na tzw. dzień skupienia rodzin organizowany przez Ognisko Warszawsko-Praskie Wspólnoty Świętej Rodziny.

Co dzieje się w czasie takiego dnia skupienia?
Ramowy program dnia skupienia jest do ściągnięcia poniżej. Można by rzec: program jak program, nic nadzwyczajnego, żadnych fajerwerków. Jednak to nie jest prawda. Przez sakramenty, wspólną modlitwę, wymianę doświadczeń oraz radość bycia razem w sposób niewidzialny dokonują się widoczne cuda w rodzinach. Nam osobiście uczestnictwo w spotkaniach oraz wakacyjnych rekolekcjach